Geomarine Biotechnologies

5/3,Fourth Street, Chowdry Nagar, Valasaravakkam, Chennai TN 600087 IN

+91.4424861568 & +91-044-45550349    Mobile: 9840336320

enquiries@geomarinebiotech.com

Contact Us

Geomarine Biotechnologies

For Research related : research@geomarinebiotech.com                             

For Training                 training@geomarinebiotech.com
For Products related    enquires@geomarinebiotech.com
For Order                     purchase@geomarinebiotech.com        
For customer support   support@geomarinebiotech.com